Uteslutning

Om du är ett döpt Jehovas Vittne och inte lever efter den rätta läran riskerar du uteslutning. Vid en uteslutning upphör övriga församlingen att se och tala med dig. De betraktar dig som död. Din familj kommer vända dig ryggen. Är du ett barn som bor hemma kommer du inte få delta i familjens aktiviteter, äta på ditt rum och inte få delta i diskussioner. Allt detta för att du skall önska att åter få bli en del av gemenskapen.

Vad händer vid en uteslutning?

När man blir utesluten upphör vännerna att tala med dig. Möter de dig på stan får de inte ens hälsa. Om man hälsar på den som är utesluten, eller umgås med honom eller henne. Man gör det av lojalitet mot Gud. Det är också för att skydda resten av församlingen mot att bli “besmittad” ur andlig och moralisk synpunkt.

Varför blir man utesluten?

Synder som är så allvarliga att de kan leda till uteslutning är sexuell omoral, avgudadyrkan, att smäda Gud, stöld, utpressning och ockultism.

Vid en uteslutning tappar man helt sin sociala gemenskap. Hos Jehovas Vittnen ska du ju inte umgås med andra människor än de som är med i församlingen. Det gör ju att du vid en uteslutning blir väldigt ensam.

Är det ett barn (som bor hemma) som blir uteslutet får man inte längre dela den religiösa gemenskapen. Religionen förekommer ju vid alla måltider och de dagliga aktiviteterna. Barnet får då äta sina måltider på rummet och umgås mindre med familjen. Är det ett minderårigt barn ska föräldrarna fortsätta att studera med honom eller henne.

Om den uteslutna är ett barn som inte längre bor kvar hemma bör kontakten begränsas till enstaka tillfällen och man tillåts sköta de nödvändiga familjeaktiviteterna. Men kontakten bör vara minimal. Är man ett lojalt Jehovas Vittne söker man inte förevändningar att få träffa en utesluten familjemedlem.

Vilka tar beslut om uteslutning?

Det är en grupp av äldste som tar beslut om uteslutning.

Varför utesluts medlemmar?

En uteslutning är en slags tillrättavisning.

Uteslutning syftar till att hålla församlingen ren från synd. När en människa utesluts förväntas de se vad de förlorat. De ska ångra sig och förstå vilka konsekvenser deras synd får.

Får man aldrig komma tillbaka igen?

Jo, även om man blivit utesluten kan man tas upp i gemenskapen igen. Men för det krävs att man ångrar sig och

För att få vara med i gemenskapen igen krävs att man ångrar sig och att de äldste tar beslut om att man får vara med igen.