Jehovas vittnens tro

Men vad tror egentligen Jehovas vittnen på? De tror på en Gud som heter Jehova. Jehovas vittnen grundar sin tro på bibeln och sina egna skrifter, bland annat Vakttornet, som du säkert hört tala som.

De tror också på Jesus, men inte i någon treenighet. Jehovas Vittnen ser honom som Guds son, som gav sitt liv för oss människor.

Guds rike är det som finns i himlen och som kommer att styra världen efter Harmagedon. I Guds rike är det Jesus som är kung.

Genom att leva rätt kan man bli befriad från synd och död. För att uppnå det måste man leva rätt, vara ett Jehovas vittne och bli döpt. Du kan inte förtjäna din plats i paradiset, utan det är Gud som kan ge dig den nåden bara.

Vi lever nu i de yttersta dagarna. Tiden då Harmagedon snart är nära. Under Harmagedon kommer alla syndiga människor att dö. De människor som Gud väljer ut kommer att leva vidare, för evigt, här på jorden i paradiset. En liten skara kommer att få komma till det himmelska riket.

Ondskan som vi idag ser i världen uppstod då några änglar gjorde uppror. Satan övertalade Adam och Eva att välja hans sida.

När människor dör tror inte Jehovas Vittnen att de kommer till något helvete, utan de upphör bara att existera. Efter Harmagedon, när paradiset har kommit, ska Gud återuppväcka goda människor och låta dem få chansen att leva som Gud vill i paradiset.

Homosexualitet är inget de accepterar. Det är “omoraliskt”. Skulle man trots allt känna sig homosexuell kan man be till Gud om att bli botad.

Jehovas vittnen använder inte korset eller andra religiösa symboler. De tro att Jesus blev upphängd på en påle. Men använder inte heller den som symbol för sin religion.

Organisationen är uppdelade i församlingar. I varje församling finns det en grupp av äldste. De äldste är det närmaste präster man kommer. Men det är inte riktigt samma sak. En äldste får heller inte lön för arbetet. På deras huvudkontor finns den en liten grupp som kallas för “den styrande kretsen”. Dessa ger anvisningar till Jehovas Vittnen över hela världen.

Kollekt och tionde är inget som praktiseras. Bidragen är helt frivilliga. Men det är många som vill ge och man sätter en stolthet i att ge till församlingen. Min mamma lät hellre min syster vara utan mat och gav pengar till församlingen.

Ett Jehovas Vittne försöker alltid vara ett moraliskt föredöme för andra. De klär sig vårdat, svär inte osv.

Jehovas Vittnen tar inte emot blodtransfusioner eller äter blodmat.