Studier

Att vara ett Jehovas Vittne är ganska tidskrävande. Förutom att gå på möten så ska mötena förberedas, man ska gå i tjänsten och predika och man sa studera bibeln och Jehovas Vittnens egen litteratur utöver detta.

Men självklart är det inga vanliga böcker man läser, utan bibeln och sina egna religiösa skrifter.

Familjestudier

Alla rättrogna Jehovas vittnen bör även ha familjestudie. Familjestudierna kan anpassas till familjen. Men i vår familj togs ingen hänsyn till alla ofrivilliga deltagare, utan de var så ”duktiga” föräldrar och Jehovas vittnen, så det blev alltid en timme. Precis som under mötena så var det närvaroplikt och att sitta tyst och stilla som gällde. Under familjestudiet så bads det också.

Någon gång stod det i deras böcker och tidningar tips om hur man skulle få barnen mer motiverade att delta i familjestudierna. Man skulle erbjuda dem förfriskningar efteråt. Jag har nog aldrig känt mig så sjuk förut. Vi fick varsin påse chips och en stor läsk var. Visst deltog vi väldigt frivilligt då vi fick veta att vi skulle få chips och läsk efteråt.

Dagens text

Vid måltiderna serverades det också religiös undervisning. Innan maten lästes något som kallas ”dagens text”. Det var ett kortare stycke text om Gud. Sedan bads det bordsbön innan man fick röra maten.

Egna studier

Förutom möten, förbereda möten, bön, att gå i tjänsten och familjestudier, så bör även ägna dig åt bibelstudier på egen hand. Jag skickades till en äldre dam för att studera. Inget jag såg fram emot, hon var väldigt barsk och studierna var mycket ointressanta. De fick mig att gå dit eftersom de sa att jag skulle studera boken ungdomar frågar. Då kände jag mig ganska stor. Att vara stor var något som var viktigt i vår familj. Om man var stor kunde man få bestämma själv. Så då gick jag om än lite motvilligt med på att studera hos Rut. Men Rut hade andra tankar, hon tog fram en av barnböckerna, en bok om Jesus som heter ”Lyssna till den store läraren”. Så nu tvingades jag både att studera och förpassades även till att vara ett barn.

Bibeln

Bibeln är Guds ord till människan. Ibland ska den tolkas bokstavligt, ibland inte.