Sekt

Jehovas vittnen är en sekt, ur man än vrider och vänder på det hela. De flesta samfund invänder när man kallar dem för sekt. Även Jehovas Vittnen hävdar att de inte är en sekt. Men här är några punkter som karaktäriserar en sekt. Jehovas Vittnen tillämpar beteendekontroll, informationskontroll, tankekontroll och känslomässig kontroll över sina medlemmar. Det gör det svårt att ta sig därifrån och att tänka kritiskt.

Medlemskapet förtjänas

För att bli ett Jehovas Vittne behöver du leva enligt alla regler och tro på rätt sätt. Du måste sedan överlämna dig/ döpa dig för att bli en fullvärdig medlem i församlingen.

Du får visserligen delta i möten även om du inte är döpt och gå i tjänsten, men du är inte en fullvärdig medlem i församlingen.

För att bli medlem behöver du skaffa dig kunskap om tron, tro på Gud och leva i enlighet med alla bestämmelser.

Medlemskapet är exklusivt

Även när du är medlem i församlingen kan medlemskapet tas ifrån dig. Medlemskapet kan fråntas de medlemmar som inte följer gruppnormerna.

Det finns heller inte utrymme att ifråga sätta lärorna. Genom att kritisera dem ifrågasätter du Gud och riskerar uteslutning.

Börjar du tvivla, bryter reglerna, ifrågasätter eller tvivlar kan du komma att uteslutas ur församlingen. Då kommer dina vänner inte längre att låtsas att de ser dig när de möter dig på gatan.

Medlemmarna är en elit

Medlemmarna i Jehovas Vittnen anser att de har en speciell kunskap i jämförelse med världens människor som inte är en del av församlingen. Jehovas Vittnen är Guds utvalda folk och kommer att få leva i paradiset. Det är bara genom att vara ett Jehovas Vittne man kan överleva Harmagedon. Deras regler står över samhällets lagar och regler.

Sekten är etisk och asketisk

Hos Jehovas Vittnen har man vissa levnadsregler och man offrar tid och pengar för att stärka sin tro och för att bli bättre.

Det kan till exempel vara att studera mer, gå i tjänsten eller att skänka pengar till församlingen.

Det finns även krav på att du ska leva fattigt.

Sekten är totalitär

Hos Jehovas Vittnen styrs hela ditt liv av tron. Den kräver totalt engagemang. Du kan inte vara lite Jehovas Vittne. Hela ditt liv styrs av deras regler och krav.

Du får inte tänka fritt. Du har heller inte tillräckligt med tid över att hinna med att tänka själv och ostört. Hela ditt liv uppslukas. Allt kretsar runt Jehovas Vittnen. Det är möten, tjänst, bokstudie, familjestudie, förbereda mötena, resor till och från möten. Det finns helt enkelt inte tid till annat i livet. Att vara ett Jehovas Vittne uppslukar nästan hela din vakna tid.