Sammankomst

Förutom åminnelsen så skulle man nog kunna kalla en sammankomst för en högtid hos Jehovas Vittnen.

Några gånger per år var det sammankomst. En sammankomst innebär att man reser bort någonstans där Jehovas Vittnen har stormöte under ett par dagar upp till en vecka. Ibland har de hyrt någon stor idrottsarena och andra gånger sker de i deras egna lokaler. Det är många olika församlingar som kommer till sammankomsterna.

Man bor oftast på en närliggande camping på nätterna. Dagarna fylls av möten. Detta är en av de stora händelserna, man klär sig i sina finaste kläder.

På sammankomsterna spelades det ibland upp dramer. Det kunde vara ett stycke ur bibeln som dramatiserades eller ett skådespel som visade verkligheten på något sätt. Detta var höjdpunkten under sammankomsten. Det såldes även godis under sammankomsten, det var den andra höjdpunkten.