Om Jehovas Vittnen

Jehovas vittnen är en gren av kristendomen. Jehovas Vittnen är så kallat bokstavstrogna vilket betyder att de tolkar bibeln bokstavligt. Man ser sällan samma sorts moderniserade tolkningar som många andra kristna samfund gör. Exempel på det är t.ex. att det i bibeln står att guds budskap ska spridas. Det är därför de ringer på din dörr. Det står t.ex. också att ”män som ligger med män” (=homosexuella) inte får komma in i himmelriket/paradiset och att de inte får beträda guds hus osv. Homosexualitet är därför satans påfund.

Dock måste sägas till deras försvar att vissa åsikter har moderniserats, de dödar inte längre barn som är olydiga och de kan bära klädesplagg av blandade material.

För ett Jehovas Vittne finns det en mängd regler man måste leva efter. Som barn i skolan är man väldigt utsatt och på den här hemsidan berättar jag om hur det är att växa upp som Jehovas Vittne.

För att du ska förstå det jag berättar så finns det några begrepp som kan vara bra att få med sig.

Begrepp inom Jehovas Vittnen

Den breda vägen är den livsväg som Världens människor valt. En lätt vägval där man inte längre följer Guds påbud.

Den smala vägen, eller den rätta vägen är den livsväg som Jehovas vittnen valt. Det här är det rätta sättet att leva. Du har valt att följa Guds bud och leva gudfruktigt.

Församling En grupp med Jehovas vittnen som besöker samma Rikets sal kallas församling. Oftast är det en församling per ort.

Bröder, systrar och vänner Man kallar andra Jehovas vittnen för bröder och systrar. Ett annat ord man också använder för andra Jehovas Vittnen är vänner. I Jehovas Vittnens församling kallar man de andra medlemmarna för ”vänner”. Men låt dig inte luras av ordet ”vänner”. Det behöver inte innebära att man har någon djupare relation än vad två medlemmar i innebandyföreningen eller deltagare på kvällskursen i keramik har med varandra. Vi hade i alla fall inget socialt stöd av några vänner.

Sanningen De kallar sin tro för Sanningen. Ordet Sanningen utgör därför en av deras flitigt använda begrepp.

Sekt De säger sig själva inte vara någon sekt. Men det finns också det som hävdar det motsatta.

Världens människor är människor som inte är Jehovas Vittnen kallas Världens människor.

Rikets sal En Jehovas vittnen kyrka där de håller sina möten kallas för Rikets sal.

Satan/Djävulen finns alltid bland oss människor. För att ha koll på alla människor använder Satan sina talrika demoner.

Demoner försöker dagligen få oss till orätt leverne.

Himmel, helvete och paradiset Jehovas vittnen tror inte på ett helvete men de tror på ett liv efter döden om man är rättroende. I livet efter döden kommer du antingen till paradiset eller -om du är riktigt rent rättroende och fin människa – bland de 144000 människor som kommer bli guds hantlangare uppe i himlen.

Möten kallas de samlingstillfällen som förekommer 2ggr i veckan i Rikets sal. Varje möte är två timmar långt.

Bokstudie kallas veckans tredje samlingstillfälle. Församlingen är då uppdelad i mindre grupper om ca 5-15 personer. I de flesta församlingar ses man då hemma hos olika församlingsmedlemmar och studerar någon särskild bok.

Familjestudier kallas veckans fjärde samlingstillfälle. Då är det studier som sker hemma med familjen.

Tjänsten kallas det när det knackas dörr.

Pionjär och hjälppionjär kallas det när du gör ett visst antal timmar i tjänsten varje vecka. Jag skrev först att det var 8 timmar om dagen, men känner mig i skrivande stund väldigt osäker på detta.

Äldstebröder Inom församlingen finns en hierarki. Äldstebröder, män och sist kvinnor. Äldstebröder är några utvalda kloka män inom varje församling.

Att överlämna sig Jehovas vittnen döps som vuxna/tonåringar. Då har man valt att leva enligt sektens stadgar. Bryter man därefter mot deras regler blir man utesluten. Fd. vänner och familj behandlar en som luft.