Moraliska föredömen

Som ett Jehovas Vittne, eller ”vittne” som de ofta kallar sig själva, bör du vara och agera som ett föredöme i din omgivning. Din moral bör vara högre än för ”världens människor”, vilket är benämningen på alla icke-Jehovas Vittnen.

Du bör vara arbetsam, pålitlig, inte ljuga, du bör vara givmild och generös.

Du bör vara saktmodig och inte brusa upp. Skulle du utsättas för angrepp, fysiskt eller psykiskt, bör du ”vända andra kinden till” istället för att gå till motangrepp.

Det är också synd att tro att man är något. Ödmjukhet var deras paroll. Men de är Guds utvalda folk, hans utvalda skara. De är lite bättre än andra. De ska komma till himlen efter Harmagedon.

Avund, vrede och lättja lika så. Lättja var dock lite speciellt. Vi syndade om vi inte orkade göra allt som våra föräldrar krävde av oss. Men de själva levde på bidrag. Min fosterfar jobbade bara några timmar om dagen. Men det var tydligen bara barn som led av lättja.

Mamma och hennes man kunde inte föra en normal diskussion, utan en stor del av det som sades var citat från bibeln. Citaten talade ofta om för oss hur vi skulle uppföra oss.

Visa tackamhet

Du ska visa tacksamhet och bara tänka rena, goda tankar. Du ska förstås även utföra goda gärningar. Goda gärningar kan göras både emot familj, församling och sina medmänniskor. Du ska vara en god representant för Jehovas Vittnen och därigenom bära ett gott vittnesbörd.

Gud tar hand om de sina och du bör visa honom tacksamhet och vördnad.

Hålla sin tro ren

Som ett Jehovas Vittne gäller det att hålla sin tro ren. Du måste akta dig för ”falska lärare”. En falsk lärare kan låta som om denne besitter kunskaper, men det denne predikar är falska läror. Så om du talar med en bibelkunnig, kanske även någon inom församlingen, vars tro inte längre är den rätta så kan denne vara en falsk lärare. Inom Jehovas vittnen finns det inte utrymme för diskussion. Det går inte att ifrågasätta religionen.

Jehova vittnen och politik

Ett Jehovas Vittne röstar inte, har inte politiska åsikter eller gör militärtjänsten.

Saker som Jehovas Vittnen måste undvika

Det fanns andra synder också, att spela om pengar, äta blodmat, ta emot blod, tatuera sig, dricka sig onykter, knarka, att bli amputerad. Det här med amputation ledde vidare till att det under en period inte var tillåtet att ta hål i öronen eftersom det kanske var lite hud som försvann där. Det var att likställa med amputation.

” Att Jehovas vittnen är ärliga, vänliga, fridsamma och flitiga är något som opartiska människor lägger märke till och beundrar. Det skiljer Guds folk från världen i allmänhet.” [ Vakttornet 2006 15/5 s 22 (paragraf 5)]

“Onda människor förstå icke vad rätt är, men de som söka HERREN, de förstå allt.” (Ords. 28:5) [Huruvida detta är ödmjukt, det får var och en avgöra]

Vårdat språk

Det är viktigt att tänka på att vårda sitt språk. Det var förbjudet att svära, uttrycka sig ovårdat, använda slangord eller engelska ord.

Exempel på förbjudna ord är ordet ”clown” var förbjudet, det hette ju ”pajas”.  

I bibeln står det också att “Du ska heller inte missbruka herren din guds namn”. Det innebär att man inte får svära.

Sex

Det råder förbud att umgås med någon av det motsatta könet. Det är förstås synd att tänka på sex eller att onanera.

Jehovas Vittnen måste vänta med sex tills dess att de är gifta.