Harmagedon

Då jag var barn berättade mamma ofta om den yttersta dagen, Harmagedon. Dagen för jordens undergång. Alla syndare skulle dö. Alla barn till syndare ska dö. Det skulle vara jordbävningar. Det skulle uppstå hungersnöd och elände.

När jag var riktigt liten pratade mamma om när Harmagedon kom så skulle mamma ta mig i selen och min syster i bärselen. Hon skulle rädda oss på domedagen. Vid ett tillfälle sa mamma att Harmagedon skulle komma år 2000. År 2000 kom, men inget Harmagedon. Mamma hade nog inte orkat bära min syster i bärselen, så det är ok ändå.

När jag blev äldre berättade hon istället för mig att jag skulle dö när Harmagedon kom.

Efter Harmagedon skulle det bli ett paradis på jorden. Alla rättrogna skulle återuppstå och leva här på jorden. Vargar ska beta tillsammans med lamm. Lejon skall äta halm som oxar. Människorna skall inte längre göra ont och synda. I paradiset finns inte längre sjukdom eller död. Barnen kan leka med lejon och ormar.

Under de perioder som mammas man arbetade med tidningskörning fanns det tidningar hemma. Nyheterna tog upp saker som krig, hungersnöd, naturkatastrofer och död. Allt detta tolkades som tecken på att Harmagedon är nära. Det finns en profesia som säger att Harmagedon kommer innan alla som levde vid första världskrigets start (1914) har hunnit dö. Då ska “den nya tingens ordning” vara här. Med det menar man Harmagedon och det efterföljande paradiset.

Döden var något som alltid varit mycket närvarande. Ibland blev vi mordhotade i tjänsten. Ibland var jag rädd att dö i Harmagedon. Men oftast var jag helt säker på att jag skulle dö i Harmagedon. Jag hade varit olydig, jag trodde inte alltid på Gud och jag gjorde inte alltid som mamma ville. Jag var en syndare. Men jag ville inte dö!

På den yttersta dagen så kommer 144000 människor upp till himlen för att bli Guds hantlangare. Här kommer den enda högtiden som Jehovas Vittnen firar in. De firar åminnelsen. Vid åminnelsen skickas en kalk med vin och en tallrik med oblater runt. De som känner sig kallade av Gud att tillhöra de 144000 tar av vinet och oblaterna.