Att gå i tjänsten

Genom att sprida Jehovas budskap kan du intressera andra för sanningen och därigenom rädda dem från att dö i Harmagedon. Alla Jehovas Vittnen bör dela med sig av sin tro.

Spridningen av tron, att gå i tjänsten, är något de gör mycket strukturerat. På den tiden när jag var barn fungerade det så att man hämtade ut en karta med ett distrikt. Där gick man från dörr till dör. Om någon öppnar och du får igång ett intressant samtal antecknar du detta, så att nästa Vittne som får distriktet vet om det. Förutom att prata om Gud, Jesus och de yttersta dagarna, så försöker de ”placera” tidningar eller böcker.

De delar även ut traktat, färgglada broschyrer där man ser lyckliga familjer i prunkande landskap. Bilder som illustrerar paradiset som skall komma efter Harmagedon. Lämnar man traktat, placerar böcker eller tidningar antecknas detta för att informera nästa vittne som tar över distriktet. Du kan även välja att fortsätta att besöka en person själv, då antecknar du detta innan du lämnar tillbaka distriktet.

Förutom att gå i tjänsten så bör du tala med alla människor om din tro. Det finaste man kan vara är pionjär. Att vara pionjär innebar att man skulle gå i tjänsten sjuttio timmar i månaden. Detta var något vi barn verkligen uppmanades att sträva efter.

Som barn tvingas du med i tjänsten. Själv var jag mycket rädd att möta någon jag kände. Om klasskompisarna skulle få veta då skulle jag bli otroligt retad. De skulle tro att jag var ett Jehovas Vittne då. Det skulle inte spela någon roll om jag sa att det bara var mamma och hennes man som var med. Jag hade blivit retat i alla fall då.

Kommer du som ny till en församling, kan du utan att vara döpt, få delta i tjänsten. Men för det krävs att du slutat ägna dig åt de allvarligaste synderna: sexuell omoral, dryckenskap och drogmissbruk.