Dop

Hos Jehovas Vittnen döps man som vuxen. Dopet är en symbol för att de då överlämnar sitt liv i Guds händer. Det är den viktigaste händelsen i ditt religiösa liv. Det är då du visar Gud och församlingen ditt vägval i livet.

För att få döpas måste man känna till de grundläggande lärorna i bibeln och godta dem. Det räcker inte med att bara känna till lärorna, utan du måste också bygga upp en tro på Gud. Du måste också leva enligt Jehovas Vittnens principer och verkligen vilja vara ett vittne.

Dopet sker under sammankomsterna. Under de dop som jag har sett fanns det en liten pool längst fram i sammankomsthallen där en äldste stod och väntade, sedan kom de som skulle döpas ner i poolen en och en. De höll ena handen för sin näsa och den andra handen höll i den första armen. Sedan nedsänktes de helt i vattnet. (ja, och drogs upp också förstås) Sedan var de fullvärdiga medlemmar i församlingen. Under dopet blir man förlåten för sina synder och man lovar att tjäna Gud utan förbehåll.

Att genomgå dopet är dock inte någon garanti för att få vara med i paradiset, utan du bara visar att du vill följa Gud. Om du blir döpt och syndar kan du också bli utesluten ur församlingen.