Äldste

I församlingen finns det inga präster. Det finns ett antal män, alltid män, som styr församlingen. Dessa män kallas äldste.

Att bli äldste är en form av hedersbetygelse kan man säga. För att bli äldste behöver du vara rättrådig, kunna ta hand om din egen familj osv. I församlingen är det inte bara de äldste som predikar utan alla turas om.

Får man bekymmer på något sätt så kan man vända sig till de äldste i församlingen. Ja, i teorin i alla fall.

Då min lillasyster flyttade hemifrån för att gå gymnasiet (ett under att hon fick gå på gymnasiet) så hade hon knappt ketchup till sina makaroner. Mamma däremot var stolt över hur mycket pengar hon kunde skänka till församlingen varje månad. Då skrev jag till de äldste och berättade hur det förhöll sig. Jag bad dem försöka få mamma att göra rätt prioriteringar. Hon lät min syster klara sig bäst hon kunde även fortsättningsvis och mamma fortsatte ge pengar till församlingen. Några pengar eller några matkassar fick aldrig min syster. Hon fick fortsätta att klara sig på de pengar hon fick i underhåll från pappa och inackorderingstilläget som går att få när man studerar.

Så mycket hjälp gick det att få av dem!