Image Slide 2
Jehovas Vittnen
På den här hemsidan hittar du min berättelse om hur det var för mig att växa upp som barn bland Jehovas Vittnen. Min barndom var fylld av demoner, religiösa möten och tvång. Jag vill dela med mig om hur det var för mig och jag hoppas att inga andra barn ska behöva utsättas för religonsförtryck i framtiden.
Shadow

Jag är uppväxt i en familj med Jehovas vittnen. Som barn är Jehovas Vittnen en hemsk upplevelse. Hur hemsk barndomen blir beror lite på hur fanatiska föräldrarna är. I vår familj innebar familjens medlemskap t.ex.

  • Att familjen skulle leva i fattigdom och det fanns knappt pengar till mat. Vi fick försöka äta så mycket mat vi kund i skolan. Vi visste att det var ingen som tog oss till läkare om vi inte var döende.
  • Vi fick ärvda kläder eftersom det var synd att ha moderna kläder.
  • Vi fick inte ha kompisar som inte var Jehovas Vittnen.
  • Tre dagar i vecka var det möte. Något vi verkligen inte ville med på, men ändå tvingades till.
  • I min familj lästes religiös text innan man fick äta mat. Man bad också en bön för att tacka gud för maten innan man åt.
  • Som rättroget Jehovas Vittne även gå i tjänsten, alltså sälja tidningar och knacka dörr.
  • Man ska läsa religiösa böcker med familjen, ha sk famijestudie.
  • Jehovas vittnen firar varken julen kom eller födelsedagar.
  • De tror även på barnaga.

Livet som barn i en Jehovas Vittnens familj är mycket inskränkt och begränsat. I skolan hamnade man hopplöst utanför eftersom man inte fick umgås med andra barn, hade fula kläder osv. På den här hemsidan kan du läsa mer om hur det är att växa upp som barn i en familj med Jehovas Vittnen. Jag vill sprida kunskap om hur barn i sekten har det, så att du kan förstå och hjälpa ett barn i din närhet.